EU Pay Transparency Directive 🇪🇺

EU har vedtaget nye regler for at bekæmpe lønmæssig forskelsbehandling og bidrage til at udligne lønforskellen mellem køn. Direktivet om løngennemsigtighed.

1. Medarbejdere og ansøgere får ret til oplysninger.

Medarbejdere har ret til at få information om:

 • Deres individueller lønniveau.

 • De gennemsnitlige lønniveauer opdelt efter køn for kategorier af medarbejdere, der udfører samme arbejde som dem eller arbejde af samme værdi som deres.

 • Lønniveau skal gives forud for en jobsamtale, f.eks. i et offentliggjort stillingsopslag.

2. Arbejdsgivere skal offentliggøre lønforskelle.

Virksomheder med over 250 arbejdstagere skal hvert år gøre følgende oplysninger m.m. offentligt tilgængelige (virksomheder med 150-249 skal rapportere hvert 3. år):

 • Lønforskellen mellem alle kvindelige og mandlige medarbejdere.

 • Lønforskellen mellem kvindelige og mandlige medarbejdere i hver kategori af medarbejdere opdelt efter almindelig grundløn og supplerende / variable tillæg.

3. Konsekvenser ved overtrædelse af direktivet.

 1. Bevisbyrden overgår til arbejdsgiver, når denne ikke overholder forpligtelser ift. løngennemsigtighed, der er fastsat i direktivet, f.eks. ved at nægte at stille oplysninger til rådighed, som en medarbejder har anmodet om.

 2. Medarbejdere, som er blevet udsat for lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, har ret til at kræve og opnå fuld erstatning eller godtgørelse.

 3. Erstatningens størrelse skal omfatte fuld betaling af forfalden løn og tilknyttede bonusser.

 4. Erstatningen skal stille medarbejderen i samme situation, som den pågældende ville have befundet sig i hvis han/hun ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

4. Ligeløn for samme eller arbejde af samme værdi.

 1. Der behøver ikke at være tale om den samme arbejdsgiver. Når lønforskelle kan tilskrives en og samme kilde skal vurderingen af, om arbejdstagere udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi, ikke begrænses til situationer, hvor arbejdstagere arbejder for samme arbejdsgiver.


 2. Det er tilladt at sammenligne med en hypotetisk sammenligningsfaktor eller anvende andre beviser hvis der ikke findes sammenlignelige arbejdstagere i virksomheden.

Nysgerrig på hvad Opacity
kan gøre for jer?

Nysgerrig på hvad
Opacity kan gøre for jer?

Nysgerrig på hvad
Opacity kan gøre for jer?

Fortæl os lidt mere om dig og din virksomhed for at skrive dig op.