fremtidens Lønanalyse platform

Analyserer lønforskellen mellem
mænd og kvinder i realtid

Analyserer lønforskellen mellem mænd og kvinder i realtid

Opacity gør det muligt at analysere den reelle lønforskel mellem køn på en hurtig, effektiv og brugervenlig måde.

Screenshot of the main dashboard with gradients as background
Screenshot of the main dashboard with gradients as background
Screenshot of the main dashboard with gradients as background

Platform

Platform

Opacity integrerer med jeres løn- og HR-system og analyserer automatisk lønforskelle i realtid. Opacity giver indsigt i data og overblik over lønbånd, kønsfordeling og medarbejdere uden for deres lønbånd.

EU's nye direktiv om løntransparens stiller store krav til HR-afdelinger, som i forvejen står overfor massive udfordringer ift. tidsregistrering, ESG og CSRD rapportering med mere. Opacity gør det nemt at få overblik og sikkert at dele løndata med ledere.

Job arkitektur

Definer jeres job arkitektur og

fastsæt lønbånd for alle niveauer

Job arkitektur

Definer jeres job arkitektur og

fastsæt lønbånd for alle niveauer

Job arkitektur

Definer jeres job arkitektur og

fastsæt lønbånd for alle niveauer

Analyse i realtid

Identificer lønforskel i tide

og sæt ind de rette steder

Analyse i realtid

Identificer lønforskel i tide

og sæt ind de rette steder

Analyse i realtid

Identificer lønforskel i tide

og sæt ind de rette steder

Dataindsigt

Giv ledere adgang til

lønbånd og lønforskel i deres team

Dataindsigt

Giv ledere adgang til

lønbånd og lønforskel i deres team

Dataindsigt

Giv ledere adgang til

lønbånd og lønforskel i deres team

Giv automatisk ledere adgang

Giv automatisk ledere adgang

Giv automatisk
ledere adgang

Med Opacity kan du styre hvilke adgangsrettigheder dine medarbejdere har. Du kan f.eks. give ledere adgang til deres medarbejderes løn via Single Sign On, så du undgår at skulle dele excel arks frem og tilbage.

Med Opacity kan du styre hvilke adgangsrettigheder dine medarbejdere har. Du kan f.eks. give ledere adgang til deres medarbejderes løn via Single Sign On, så du undgår at skulle dele excel arks frem og tilbage.

Med Opacity kan du styre hvilke adgangsrettigheder dine medarbejdere har. Du kan f.eks. give ledere adgang til deres medarbejderes løn via Single Sign On, så du undgår at skulle dele excel arks frem og tilbage.

Bliv compliant med EU's løntransparens direktiv

Bliv compliant med EU's løntransparens direktiv

EU har vedtaget nye regler for at bekæmpe lønmæssig forskelsbehandling og bidrage til at udligne lønforskellen mellem køn. Direktivet om løngennemsigtighed træder i kraft i juni 2026. Læs mere her.

1. Medarbejdere og ansøgere får ret til oplysninger.

Medarbejdere har ret til at få information om:

 • Deres individueller lønniveau.

 • De gennemsnitlige lønniveauer opdelt efter køn for kategorier af medarbejdere, der udfører samme arbejde som dem eller arbejde af samme værdi som deres.

 • Lønniveau skal gives forud for en jobsamtale, f.eks. i et offentliggjort stillingsopslag.

2. Arbejdsgivere skal offentliggøre lønforskelle.

Virksomheder med over 250 arbejdstagere skal hvert år gøre følgende oplysninger m.m. offentligt tilgængelige (virksomheder med 150-249 skal rapportere hvert 3. år):

 • Lønforskellen mellem alle kvindelige og mandlige medarbejdere.

 • Lønforskellen mellem kvindelige og mandlige medarbejdere i hver kategori af medarbejdere opdelt efter almindelig grundløn og supplerende / variable tillæg.

3. Konsekvenser ved overtrædelse af direktivet.

 1. Bevisbyrden overgår til arbejdsgiver, når denne ikke overholder forpligtelser ift. løngennemsigtighed, der er fastsat i direktivet, f.eks. ved at nægte at stille oplysninger til rådighed, som en medarbejder har anmodet om.

 2. Medarbejdere, som er blevet udsat for lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, har ret til at kræve og opnå fuld erstatning eller godtgørelse.

 3. Erstatningens størrelse skal omfatte fuld betaling af forfalden løn og tilknyttede bonusser.

 4. Erstatningen skal stille medarbejderen i samme situation, som den pågældende ville have befundet sig i hvis han/hun ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

4. Ligeløn for samme eller arbejde af samme værdi.

 1. Der behøver ikke at være tale om den samme arbejdsgiver. Når lønforskelle kan tilskrives en og samme kilde skal vurderingen af, om arbejdstagere udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi, ikke begrænses til situationer, hvor arbejdstagere arbejder for samme arbejdsgiver.


 2. Det er tilladt at sammenligne med en hypotetisk sammenligningsfaktor eller anvende andre beviser hvis der ikke findes sammenlignelige arbejdstagere i virksomheden.

Podcast -
Vejen til diversitet

En podcast om moderne HR og ledelse med særligt fokus pa diversitet og ligeløn.

Podcast -
Vejen til diversitet

Podcast -
Vejen til diversitet

En podcast om moderne HR og ledelse med særligt fokus pa diversitet og ligeløn.

En podcast om moderne HR og ledelse med særligt fokus pa diversitet og ligeløn.

Opacity integrationer

Forbind HRIS og lønsystem

 • BambooHR

 • Danløn

 • HiBob

 • Mercer

 • Salary

 • SAP SuccessFactors

 • Visma

 • Workday

 • Zenegy

 • ADP

 • Azets

 • Deel

 • Factorial

 • BambooHR

 • Danløn

 • HiBob

 • Mercer

 • Salary

 • SAP SuccessFactors

 • Visma

 • Workday

 • Zenegy

 • ADP

 • Azets

 • Deel

 • Factorial

 • Gusto

 • Humaans

 • Intect

 • Lessor løn

 • OysterHR

 • Pento

 • Personio

 • Proløn

 • Sage

 • SuccessFactors

 • UKG

 • Zenefits